Des de 1949

La nostra història

Clínicum neix l’any 1949, de la mà d’un grup de metges de la societat catalana que detecta la necessitat de fer arribar la medicina privada de qualitat a tota la població. En aquells dies, el desenvolupament dels serveis de salut estava en expansió i l’accés a professionals de prestigi estava reservat a un petit grup de gent.

Durant les dècades posteriors, la companyia, d’origen familiar, es consolida i continua amb l’ampliació de cobertures i serveis sanitaris. Aquest impuls porta, més tard, a la creació d’un Centre Mèdic Propi exclusivament dedicat a l’atenció personalitzada de tots els pacients que, diàriament, li confien la seva salut.

Als anys 70, acompanyant els canvis socials de l’època, Clínicum comença la seva gran expansió i incorpora noves especialitats per brindar més i millors serveis a  la seva cartera, sempre en creixement. Les seves arrels com a companyia familiar es perceben en el tracte humà i personal, que ofereix a la ja segona generació d’assegurats.

El nou mil·lenni  propulsa canvis organitzatius amb una important aposta per la professionalització de la seva estructura empresarial de tradició familiar. La gran transformació de l’entorn social i tecnològic presenta noves oportunitats de millora que s’alineen completament amb l’esperit de la companyia.

Des dels seus inicis, Clínicum ha treballat continuadament per millorar la qualitat de vida de tots els seus assegurats, afrontant els desafiaments que li han permès acompanyar l’evolució de la medicina i oferir sempre cobertures diferenciadores. La contínua incorporació de noves tècniques i solucions innovadores per a les necessitats sanitàries de la seva quarta generació de clients és garantia del seu compromís amb la qualitat i l’eficiència.

La seva solidesa com a companyia, la seva honestedat a cada pas i la humanitat que demostra amb cada assegurat són, sens dubte, l’essència de Clínicum.

La contínua incorporació de noves tècniques i solucions innovadores per a les necessitats sanitàries de la seva quarta generació de clients és garantia del seu compromís amb la qualitat i l’eficiència.