Des de 1949

Grans Empreses

El complement perfecte per oferir un servei d’alt valor a tots els treballadors i collaboradors

El complement perfecte per oferir un servei d’alt valor a tots els treballadors i col·laboradors

 • Estalvi de fins al 40%
 • Flexibilitat en la contractació de beneficiaris i en els plans de salut
 • Drets immediats sense carències
 • Pòlissa vitalícia
 • Fidelització de treballadors i col·laboradors
 • Millora de relacions empresa-treballadors
 • Increment de la seva productivitat
 • Reducció de costos i absentisme laboral
 • Deducció Fiscal segons l’Impost de Societats d’acord a la legislació vigent
 • Cobertura integral de salut extensible a familiars
 • Beneficis fiscals: les despeses per assegurança mèdica no constitueixen retribució en espècie i no es consideren rendiments de treball, per la qual cosa no tributen fiscalment fins a un límit de 500 € per treballador, podent incorporar també el seu cònjuge i descendents.
 • Rapidesa en l’atenció i tracte personalitzat
 • Drets immediats sense carències
 • Pòlissa vitalícia

L’Assegurança per a Grans Empreses consta d’un Pla de Cobertura Integral:

 • Assegurança de Salut: la protecció més completa amb assistència mèdica de màxima qualitat.
 • Assegurança Dental: una àmplia gamma de serveis per a la cura i prevenció bucodental, sempre accessible.

Club Clínicum: tots els serveis complementaris que necessites amb descomptes exclusius i atenció personalitzada.