Des de 1949

Pimes

La tranquillitat d’un pla de salut integral amb importants beneficis per a tot el collectiu

La tranquil·litat d’un pla de salut integral amb importants beneficis per a tot el col·lectiu

 • Important reducció de costos: fins a un 40% de descompte
 • Pla de Cobertura Integral 3×1
 • Flexibilitat en la configuració del grup i en la cobertura del pla
 • Drets immediats sense carències
 • Cobertura vitalícia
 • Fidelització de treballadors i col·laboradors
 • Millora de relacions empresa-treballadors
 • Increment de la seva productivitat
 • Reducció de costos i absentisme laboral
 • Deducció Fiscal segons l’Impost de Societats d’acord a la legislació vigent
 • Cobertura integral de salut extensible a familiars
 • Beneficis fiscals. Les despeses per assegurança mèdica no constitueixen retribució en espècie i no es consideren rendiments de treball, per la qual cosa no tributen fiscalment fins a un límit de 500 € per treballador, podent incorporar també el seu cònjuge i descendents.
 • Rapidesa en l’atenció i tracte personalitzat
 • Drets immediats sense carències
 • Pòlissa Vitalícia

L’Assegurança per a Pimes consta d’un Pla de Cobertura Integral que inclou:

 • Assegurança de Salut: la protecció més completa amb assistència mèdica de màxima qualitat.
 • Assegurança Dental: una àmplia gamma de serveis per a la cura i prevenció bucodental, sempre accessible.

Club Clínicum Salut: tots els serveis complementaris que necessites amb descomptes exclusius i atenció personalitzada.