Des de 1949

Segona Opinió Mèdica

Clínicum Segunda Opinión
Servei destinat a pacients amb diagnòstics que comprometen greument la seva qualitat de vida i desitgen una revisió del seu cas amb especialistes de prestigi.

Per a qui està indicat?

Per a assegurats que pateixin una malaltia diagnosticada amb pronòstic terminal, incurable o que comprometi greument la seva qualitat de vida, i també en els casos que el tractament proposat comporti un risc vital elevat.

 

Com funciona?

Un cop el pacient ha fet la sol·licitud, la Direcció Mèdica de la companyia elabora un informe amb la seva història clínica particular i el remet als metges especialistes més adequats segons la patologia de cada cas. En cas que sigui necessari, l’especialista pot sol·licitar noves proves exploratòries al pacient amb la finalitat d’emetre una opinió sòlida i fonamentada.

Clínicum selecciona sempre experts de referència en la seva especialitat que, després d’estudiar minuciosament cada cas, emetran un informe mèdic amb la seva opinió diagnòstica i les recomanacions que consideri més adequades.

Durant tot el procés, Clínicum garanteix la més estricta confidencialitat i el tractament de dades mèdiques a què obliga la deontologia mèdica i la legislació actualment vigent.

Aquest servei está disponible en funció de la modalitat d’assegurança escollida.